МУЗИКАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВСИЧКИ НИВА

Всяка една от нашите специално създадени обучителни програми има няколко нива. С всяко ниво Вие напредвате все повече и повече до преминаването към следващата програма. Създадохме тези програми с една единствена цел - да подготвят систематично ученика, изграждайки всички задължителни и основни елементи при подготовката към усъвършенстването и постепенния прогрес в дадената дисциплина. Към всяка програма има задължително изучаване на музикална теория (солфеж), развиване на музикален слух, усет и култура. Да бъдем музикално грамотни е неделима част от музикалното развитие, независимо дали свирите на инструмент или пеете. Затова изготвихме специфични методи за паралелното усвояване, както на практическата част по избрания от Вас предмет, така и на теоритичната. С израстването и развитието във времето към краят на всяко ниво има вътрешен изпит, на който се показва усвоения материал, необходим за преминаване към следващото ниво. С всяка стъпка нагоре, се добавят и други предмети и елементи за цялостното изграждане на един изпълнител и артист. Систематизираното обучение дава най-добри резултати при подготовката на малки и големи, затова всяка една от нашите програми е съобразена и персонално с всеки ученик. Извършваме звукозапис и видеозаснемане на изпълнения за най-добре подготвилите се, с цел популяризиране в социалните мрежи и следене на развитието.
При нас получавате не само урок по дадената дисциплина, а цялостно обучение, насоки, изяви и трупане на опит, спрямо нивото на съответната програма. Изключително много се стараем нашите ученици да се мотивират от своя прогрес, както и да се социализират и да споделят музикалното си развитие с други наши ученици. За тази цел организираме различни мероприятия, подготвихме подходяща творческа среда и продължаваме да се стараем постоянно да се развиваме и да добавяме различни модерни практики и удобства. За нас е важно да се чувствате спокойни и сигурни, че сте на правилното място!

Очакваме Ви!

Нашите Програми

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

КОМБИНИРАНИ УРОЦИ

ГРУПОВИ УРОЦИ

КУРСОВЕ

ОНЛАЙН УРОЦИ

УРОЦИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК