Политика за ползване на лични данни

Политика за поверителност на АВАРТОН МЮЗИК ООД.

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. Настоящата Политика за поверителност описва как събираме, използваме, обработваме и разкриваме информацията за Вас, включително лични данни във връзка с достъпа Ви и използването на услугите предоставяни от АВАРТОН МЮЗИК ООД.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, АВАРТОН МЮЗИК ООД ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Ние си запазваме правото да изменяме тази Политика за поверителност по всяко време. АВАРТОН МЮЗИК ООД ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта ни или чрез друг комуникационен канал. Ако не сте съгласни с променената Политика за поверителност, Вие можете да прекратите да ползвате нашите услуги. Ако не упражните правото си да прекратите ползването на нашите услуги преди датата на влизане в сила на изменената Политика за поверителност, Вашето използване на услугите ни ще бъде предмет на изменената Политика за поверителност.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

* Каква информация събираме. АВАРТОН МЮЗИК ООД може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата, социалната или икономическата Ви идентичност. Данните могат да бъдат получени от Вас като субект на данните, от трети лица, или могат да бъдат генерирани от нас във връзка с обслужването Ви като клиент.

1. Когато се запишете за използване на услугите ни, ние събираме лична информация за Вас, включваща цялото Ви име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, Ваш или на Вашето дете снимков, видео и аудио материал, който може са бъде записан по време на учебни занятия или по време на други мероприятия.

2. За да можем да водим отчет за извършените транзакции, когато изберете да заплатите по банков път, ние събираме данни за Вашата банкова сметка.

3. Когато осъществявате достъп до нашия сайт, може автоматично да събираме информация, включваща Вашия IP адрес, операционната Ви система, типа браузър, идентификаторите на Вашия компютър или мобилно устройство, датата и часа на Вашето посещение, както и поведението Ви по време на посещението.

* Как използваме информацията, която събираме. Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително Ваши лични данни, за да предоставим, подобрим, развием и рекламираме предоставяните от нас услуги, да създадем и поддържаме сигурна среда, за целите на нашия легитимен интерес и за да изпълним законовите си задължения.

1. Ние използваме събраната за Вас информация, за да можем да Ви предоставяме нашите услуги по-качествено и по-удобно за Вас и да Ви даваме максимално добро услуга и уместна информация.

2. Ние се задължаваме да използваме събраната за Вас информация, за да подобряваме и персонализираме нашите услуги.

3. Можем да използваме събраните от Вас данни, за да Ви изпращаме съобщения по повод новини и актуализации на нашите Услуги, както и да Ви информираме за всички промоции, стимули и награди, които предлагаме ние и/или нашите партньори, освен ако не изберете да се откажете от такива съобщения. Можете да изберете да се откажете от получаването на такива съобщения като ни изпратите по имейл искането си за отмяна на това съгласие на contact@avartonmusic.com.

4. Може също така да използваме събраната за Вас чрез „бисквитки“ и пикселни маркери (вж. раздел 6 за повече подробности) информация, за да проследяваме и анализираме Вашето поведение при използване на нашите услуги, както и всички действия, имащи отношение към промоциите, стимулите и наградите във връзка с нашите услуги.

5. Може да използваме събраната за Вас информация, за да защитаваме правата си и да предотвратяваме измами или други действия, както и за всякаква друга цел, за която сте били известени във връзка с нашите условия за записване и услуги.

* С кого споделяме събраната за Вас информация

1. До степента, до която е необходимо, може да разкриваме Ваша информация на трети страни, които изпълняват функции от наше име с цел обработка на Вашите платежни транзакции, които трети страни включват доставчици на услуги за счетоводство, обработващи плащанията организации, асоциации за платежни карти и други, представляващи част от процеса на плащане и събиране на суми.

2. Може да разкриваме събраната за Вас информация, (I) ако разкриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство или разпоредби; (II) за да привеждаме в действие приложими правила и условия или политики; (III) за да защитаваме сигурността и целостта на нашите услуги; (IV) за да защитаваме своите права.

3. Във всички случаи ние винаги ще се грижим Вашата информация да бъде обработвана единствено във връзка с услугите и в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните.

4. Ние може да споделяме обобщена информация (информация за нашите клиенти, която комбинираме, така че да не може да се идентифицира отделния потребител) и друга анонимизирана информация за спазване на законовите изисквания за съответствие, анализ на индустрията и на пазара, профилиране на демографска основа, маркетинг и реклама, както и за други бизнес цели.

5. Политика за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). АВАРТОН МЮЗИК ООД гарантира, че третите фирми/страни споделят информация само с онези организации, които осигуряват адекватно ниво на защита на данните и в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и при наличие на договорни взаимоотношения с такива страни.

* Сигурност на данните

1. Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Ние предприемаме разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да защитаваме Вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване.

2. Тази висока степен на сигурност може да бъде ефективна само ако Вие самите прилагате определени практики за сигурност, включително никога и с никого да не споделяте данните си за вход във вашата профилна страница на сайта ни. Ако смятате, че данните Ви за вход във системата ни са станали чуждо достояние, можете по всяко време да промените своята парола през нашия сайт, но трябва и незабавно да се свържете с нас

* Запазване и съхранение на личните Ви данни

1. По закон сме задължени да съхраняваме определени записи на събраната за Вас информация за период не по-малък от пет (5) години след прекратяване на взаимоотношенията. В противен случай си запазваме правото да изтрием и унищожим цялата събрана за Вас информация при прекратяване на взаимоотношенията ни, освен ако Вие не поискате друго. Ако бъде постигнато съгласие, ние ще продължим да съхраняваме Вашата информация, например историята на Вашите трансакции, която може да Ви е необходима за счетоводни нужди.

2. Независимо от горното, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. В зависимост от услугите, които са били предприети от АВАРТОН МЮЗИК ООД с оглед развитие на взаимоотношенията, може да ни се наложи за правни цели да запазим определени данни за период от пет години, считано от датата на искане за заличаване на данните. Не можем да продължим да предоставяме услугите на АВАРТОН МЮЗИК ООД, ако поискате изтриването на Вашите данни.

3. Можете да поискате изтриването на Вашите данни чрез посочените телефони за контакт или по електронната поща на contact@avartonmusic.com.

* „Бисквитки“ и пикселни маркери

1. На нашия сайт и в нашите приложения ние използваме известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато разглеждате нашия сайт или използвате някое от нашите приложения или уеб-базиран софтуер. Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които Ви изпращаме по имейл.

2. Може да използваме „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели: (I) за да персонализираме нашите услуги лично към Вас и да ги пригодим към Вашите нужди въз основа на Вашите предпочитания; (II) за да направим работата на нашите сайтове по-ефективна; (III) за да проследяваме трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели и за да научаваме кои страници или функции и услуги потребителите намират за полезни и кои — не.

3. Някои „бисквитки“ може да не са свързани с АВАРТОН МЮЗИК ООД. Когато на нашия сайт посетите страница с вградено съдържание, например от YouTube или Facebook, на Вашия компютър може да бъдат записани „бисквитки“ от тези сайтове. Ние нямаме контрол над разпространението на такива „бисквитки“ от трети страни — за повече информация относно тези „бисквитки“ и техните политики за поверителност трябва да посетите сайтовете на тези трети страни.

4. „Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Вас на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Вие сте решили да споделяте с нас.

5. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Вие можете да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от нашите сайтове, може да Ви попречи да се възползвате от пълната им функционалност и е възможно те да не работят както трябва, когато ги използвате.

6. Ако не сте съгласни с това, че използваме „бисквитки“, Вие трябва да ги деактивирате, като ги изтриете или като промените настройките за „бисквитки“ на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство — или трябва да спрете да използвате услугите. Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org.

* Вашите права. Вие можете да упражните всяко едно от правата описани в настоящата секция чрез изпращане на съобщение на contact@avartonmusic.com. Моля имайте предвид, че при получаване на Вашия имейл ние ще се опитаме да Ви предоставим поисканата информация в разумен срок, в съответствие с всички задължения, които ние или свързаните ни компании могат да имат по приложимото право.

1. Управление на Вашата информация. Вие имате право да получите следното:

* Потвърждение дали и къде ние обработваме Вашите лични данни;

* Информация за целите на обработката

* Информация относно категориите лични данни, които се обработват;

* Информация относно категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат споделени;

* Информация за периода, за който лични данни ще бъдат съхранявани (или критериите, използвани за определянето на този период);

* Информация за съществуването на правото на изтриване, на промяна, на ограничаване на обработването и на възражение;

* Информация за съществуване на правото на жалба към който и да е Регулатор; Информация за съществуване на правото на жалба към който и да е Регулатор;

* Информация, в случай че лични данни не са събрани от Вас, за източниците на личните данни;

* Допълнително, Вие имате правото да получите копие на личните данни, които се обработват.

2. Изменение на неверни или непълни лични данни. Вие имате право да поискате от нас да коригираме неверни или непълни лични данни относно Вас.

3. Оттегляне на съгласието и преустановяване на обработването.
В случай, че сте предоставили съгласие за обработка на Вашата информация от нас, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни изпатите уведомление за кое точно съгласие Вие желаете оттегляне. Моля имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе върху правомерното обработване, основано на Вашето съгласие, преди момента на неговото оттегляне. В допълнение, в определени юрисдикции, приложимото право може да Ви даде правото да ограничите начините, по които ние използваме Вашите лични данни, в частност (I) В случай, че сте оспорвали точността на Вашата информация; (II) В случай, че сте възразили, че обработката е противозаконна и че желаете изтриването на Вашите лични данни; (III) В случай, че ние нямаме вече необходимост от Вашата информация за целите на обработката, но Вие желаете да получите информацията за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (IV) В случай, че вие сте възразили срещу обработката, до момента на установяване дали нашите легитимни интереси са с превес над Вашите.

4. Подаване на жалби.
Ако не сте доволни, имате право да подадете жалба до съответния орган за защита на данните. АВАРТОН МЮЗИК ООД ще окаже пълно съдействие на такова разследване и ще се стреми да отговори на всички въпроси възможно най-пълно. Съответният орган за всяка държава може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

5. Връзка.
Мнения или въпроси относно настоящата политика за поверителност могат да бъдат изпращани на contact@avartonmusic.com.