УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Полагаме много усилия в това да сме новаторско и модерно музикално студио, което предлага различни подходи на работа. Точно заради това имаме големи очаквания за ангажираността и присъствието на всички наши ученици. Тази политика за присъствие отразява нашите разбирания и отдаденост, че когато се запишете в АВАРТОН МЮЗИК, вие сте ангажирани изцяло с процеса на усвояване на музикални умения чрез упражнения, практики, изпълнения и удовлетворението, което музиката ще ви носи.

1. Условия за записване

● Условия за записване в АВАРТОН МЮЗИК

По време на първият урок се обсъжда и изготвя график съобразен и с Вашето време, който е гъвкав и може да търпи промени. Месечният абонамент се предплаща авансово на четири седмици и така получавате отстъпка спрямо количеството часове в рамките на един месец. Таксата за следващия месец се заплаща по време на последния платен урок. Месечният абонамент започва от съответното число в месеца и приключва до същото число на другия месец. Пропуснати занятия поради неявяване на ученика не се прехвърлят за следващия месец и сумата за оставащи невзети уроци не се възстановява. При записване на единично посещение, без абонамент, не гарантираме, че същия час ще бъде свободен за напред. Ако се налага на ученика да отсъства по уважителни причини е необходимо да ни предупредите минимум 24 часа преди съответния урок. В противен случай часът се таксува за сметка на ученика. При пропуснат час след предупреждение минимум 24 часа преди урока, то същия трябва да бъде наваксан след допълнителна уговорка в рамките на месеца. При отказ за провеждане на оставащи часове от абонамента и/или трайно прекъсване на посещенията, заплатената такса за оставащия брой часове не се възстановява. Непроведени уроци по време на официални празници и ученически ваканции се прехвърлят напред, но само след предварително предупреждение от страна на ученика. Ако ученикът закъснее за урок, оставащото време до приключване на урока не се удължава. При закъснение не повече от 10 минути от страна на ученика или учителя в извънредни случаи, часът си остава с предвидената продължителност. Това важи само за индивидуалните уроци. За всички останали занятия, при закъснение от страна на ученика, часът не се удължава. Обратна връзка към родители се дава 5-10 минути преди приключването на часа. Ако се наложи отсъствието на преподавател поради непредвидени обстоятелства, ученикът ще бъде уведомен предварително и компенсиран за пропуснатия час. Ако ученикът дойде на урок болен или със симптоми на настинка, учителя има право да прекрати урока и да го таксува като взет. В някои случаи, условията могат да търпят промяна при извънредни обстоятелства и непредвидени ситуации. Ученикът е длъжен да посещава учебните занятия в спретнат и чист външен вид и да спазва учтив и добър тон на комуникация. Всички записвания, отмяна или промяна на часове се осъществяват на посочените телефони за контакт, както и по Viber или WhatsApp.

● Съгласие за използване на снимков, видео и аудио материал с участие на ученика

Давам съгласието си АВАРТОН МЮЗИК ООД да използва мой снимков, видео и аудио материал, направен по време на учебни занятия или други мероприятия с цел реклама. Материалите няма да бъдат използвани за други цели с материална облага.

● Опазване на материалната база

Ученикът или неговите родители/настойници носят пълна отговорност при повреда по негова вина на техническата или интериорна материална база. При възникнали ситуации, ученикът или неговите родители/настойници са длъжни да поемат ИЗЦЯЛО разходите по пълното възстановяване на щетите или при невъзможност от ремонт, закупуване на нови.

● Защита на личните данни

Съгласен/а съм АВАРТОН МЮЗИК ООД да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

АВАРТОН МЮЗИК си запазва правото за промяна на условията за записване и обявените цени!